De algemene gegevens van Inge van der Wal:

Naam:
Inge van der Wal

Adres:
Waalbandijk 15

Plaats:
5313 AJ Nieuwaal, gemeente Zaltbommel

KVK nr.:
67203736

btw nr.:
NL056465762B01

Telefoonnummer:
06-15884101

E-mailadres:
ivanderwal8@gmail.com

Privacy- en cookieverklaring 

Toelichting 

Door deze privacyverklaring word je geïnformeerd hoe Inge van der Wal je persoonsgegevens verwerkt en gebruikt. Inge van der Wal respecteert de privacy van al haar klanten en de gebruikers van haar website. Inge van der Wal gaat zorgvuldig om met de persoonlijke informatie en alles wordt vertrouwelijk behandeld.

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Inge van der Wal. Wees je er dus van bewust dat Inge van der Wal niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van Inge van der Wal. 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

 De persoonsgegevens die binnen Inge van der Wal worden verwerkt:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres  

Indien het relevant is voor de te leveren producten of diensten worden ook de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Adresgegevens (indien van toepassing)
 • Telefoonnummer (indien van toepassing)

 

Hoe komt Inge van der Wal aan jouw persoonsgegevens

De persoonsgegevens die Inge van der Wal verwerkt worden door jou zelf verstrekt door bijvoorbeeld het invullen van een formulier (voor het aanvragen van een gratis dienst of product, door de inschrijving op het Blog of door gebruik van de website, of doordat je gebruik maakt van de diensten van Inge van der Wal.

 

Wat is het doel van de verwerking van de persoonsgegevens

 • Om contact met je te kunnen opnemen;
  Dit gebeurt alleen wanneer dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Voor het afhandelen van jouw betaling;
  Wanneer je een product of dienst koopt hebben we deze gegevens nodig om de aankoop te kunnen verwerken.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren;
  Wanneer je een aankoop doet (via de website) van een tastbaar product dan worden jouw persoonsgegevens gebruikt om het bij je af te leveren.
 • Om je te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van diensten;
  Wanneer er nieuwe producten en diensten zijn of wijzigingen van verschillende aard dan gebruikt zij jouw persoonsgegevens om je hierover te informeren.
 • Het verwerken van persoonsgegevens als Inge van der Wal hiertoe wettelijk verplicht is.
  Voor het doen van bijvoorbeeld de administratie is er een wettelijke verplichting om sommige gegevens te kunnen overleggen. Daarnaast worden de gegevens ook bewaard om aan andere wettelijke verplichtingen te voldoen.

 

Zaken automatisch geregeld

Inge van der Wal neemt besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang Inge van der Wal gegevens bewaart
Inge van der Wal bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Als jij een dienst bij Inge van der Wal hebt afgenomen bewaren wij jouw gegevens 7 jaar vanwege de fiscale bewaarplicht.

Delen met anderen

Inge van der Wal verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Inge van der Wal verstrekt je persoonsgegevens aan derden alleen indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Inge van der Wal blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Met de volgende derden deelt Inge van der Wal gegevens:

 1. De facturen om de btw-aangifte te doen.
 2. Partij voor hosting van de website en e-mail – Zij zorgen dat de website goed functioneert, Inge van der Wal goed bereikbaar is per mail en dat de beveiliging hieromtrent in orde is. De gegevens zijn geanonimiseerd zichtbaar.
 3. Facebook en LinkedIn. Inge van der Wal deelt gegevens op Facebook en LinkedIn om berichten te kunnen weergeven die aansluiten bij jouw interesses.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door Inge van der Wal in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar ivanderwal8@gmail.com. Inge van der Wal zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand op je verzoek reageren.

Bezwaar maken op verwerking

Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Inge van der Wal en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Inge van der Wal een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover ze beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Recht op indienen klacht

Inge van der Wal wil je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat Inge van der Wal niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Cookies

Functionele en analytische cookies 
Inge van der Wal maakt op haar website in wording enkel gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Analytische cookies geven je inzicht in het gebruik van de website van Inge van der Wal. Bij het plaatsen van analytische cookies hoeft Inge van der Wal geen toestemming te vragen.

Google Analytics 
Via de website van Inge van der Wal wordt medio 2018 een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Inge van der Wal gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Inge van der Wal heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Googlediensten.

De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de ‘Privacy Shield principles’ en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Social media buttons 
Op de website van Inge van der Wal zijn eind 2018 social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (‘liken’) of delen op sociale netwerken als Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Instagram en LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Inge van der Wal heeft daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van het betreffende social mediakanaal om te zien wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Beveiligen

Inge van der Wal neemt de bescherming van jouw gegevens uiteraard serieus en neemt adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Inge van der Wal verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via ivanderwal8@gmail.com.

 

Deze verklaring is het laatst gewijzigd op 05 juni 2018

 

 

 

© 2019 inge van der wal

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram